ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม
รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

 

ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน
โรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยา จังหวัดอุทัยธานี