[ข่าวประชาสัมพันธ์] รายชื้อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนและกำหนดการสอบสัมภาษณ์เข้าชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2560 โดย prasutham มีนาคม 27, 2017, 09:04:52 PM
[ข่าวประชาสัมพันธ์] รายชื้้อผู้สมัครสอบและเลขที่นั่งสอบเพื่อเข้า ม.1 ปีการศึกษา 2560 โดย prasutham มีนาคม 25, 2017, 08:51:09 PM
[ข่าวประชาสัมพันธ์] รายชื่อผู้สมัครฯ ทางไปรษณีย์ โดย prasutham มีนาคม 20, 2017, 08:42:27 PM
[ข่าวประชาสัมพันธ์] แก้ไขวันสอบข้อเขียนคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2560 โดย prasutham กุมภาพันธ์ 05, 2017, 12:32:27 PM
[ข่าวประชาสัมพันธ์] ระเบียบการและใบสมัครเข้าเรียน ม.1 ปีการศึกษา2560 โดย prasutham มกราคม 23, 2017, 07:08:07 PM
[ข่าวประชาสัมพันธ์] ข่าวประชาสัมพันธ์จากห้องสมุดเฉลิมรัตน์ฯ โดย prasutham มกราคม 18, 2017, 03:28:33 PM
[ข่าวประชาสัมพันธ์] ข่าวสารการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2560 โดย prasutham มกราคม 18, 2017, 11:29:48 AM
[ข่าวประชาสัมพันธ์] ผลการเข้าร่วมแข่งขันในงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 โดย prasutham ตุลาคม 10, 2016, 01:05:05 PM
2 บุคคลทั่วไป, 0 สมาชิก