รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยา
60 หมู่1   ตำบลน้ำซึม  อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 61000
เบอร์โทรศัพท์ 056-502509 เบอร์แฟกส์ 056-502509


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :