สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน

ตราประจำโรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยา
เป็นรูปท่านปู่(ท้าวสักกเทวราช) หลั่งน้ำจากมหาสังข์ สัญญลักษณ์แห่งทานบารมี  

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของโรงเรียน : มณฑปแก้วประดิษฐ์สถานพระพุทธรูปรูปหล่อหลวงพ่อพระราชพรหมยาน และท่านปูท่านย่า

สถานที่ตั้ง : 60 ม.1 ถ.อุทัยฯ-มโนรมย์ ต.น้ำซึม อ.เมือง จ.อุทัยธานี 61000 
พื้นที่ของโรงเรียน : 6 ไร่ 2 งาน 7.2 ตารางวา
รหัสสถานศึกษา : 61100017
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-5650-2503, 0-5650-2509
หมายเลขโทรสาร : 0-5650-2509
เว็บไซต์ของโรงเรียน : http://www.prasutham.ac.th
คติพจน์ของโรงเรียน : “ประพฤติตนดี มีความสุข ”
สีประจำโรงเรียน : น้ำเงิน - เหลือง 
อักษรย่อโรงเรียน : พ.ส.ธ.