ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ปรับพื้นที่สำหรับทำโรงเรือนภายในป่า 100 ไร่
ท่านพระอาจารย์ อาจารย์ผู้ดูแล และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ช่วยกันปรับพื้นที่สำหรับทำโรงเรือนภายในป่า 100 ไร่ ของวัดท่าซุงครับ
โพสเมื่อ : 26 ก.ค. 2562,09:41   อ่าน 292 ครั้ง