ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
คณะครูและนักเรียนร่วมแห่เทียนพรรษาถวายวัดท่าซุง ณ พระมหาวิหาร ๑๐๐ ปี
วันพุธที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒ คณะครูและนักเรียนร่วมแห่เทียนพรรษาถวายวัดท่าซุง ณ พระมหาวิหาร ๑๐๐ ปี หลวงพ่อพระราชพรหมยาน(ศาลา๑๒ไร่)​
โพสเมื่อ : 26 ก.ค. 2562,10:06   อ่าน 555 ครั้ง