ภาพกิจกรรม
คณะครูและนักเรียนร่วมแห่เทียนพรรษาถวายวัดท่าซุง ประจำปี๒๕๖๓
วันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม 2563 คณะครูและนักเรียนร่วมแห่เทียนพรรษาถวายวัดท่าซุง ณ พระมหาวิหาร 100 ปี หลวงพ่อพระราชพรหมยาน(ศาลา 12 ไร่)
โพสเมื่อ : 23 ก.ค. 2563,15:18   อ่าน 1844 ครั้ง