ภาพกิจกรรม
วันที่ 28-29 มกราคม 2566 ณ วัดสุขุมาราม งานทำบุญประจำปี
ผลงานต้นบายศรีและจัดโต๊ะบวงสรวง ชมรมการงานอาชีพ ของนักเรียนโรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยา
ณ วัดสุขุมาราม ตำบลวังตะกู จังหวัดพิจิตร

โพสเมื่อ : 14 ก.พ. 2566,10:29   อ่าน 79 ครั้ง