ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม
รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

 

ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน
โรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยา จังหวัดอุทัยธานี


Top 10 Best Sellers in Kindle eBooks Reviewer 2016 Top 10 Best Sellers In Automotive Parts And Accessories Reviewer 2016 Top 10 Best Sellers in Tools and Home Improvement Under $10, Reviewer 2016