ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลสอบเข้าเรียน ม.1 ปีการศึกษา2566 โรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยา (อ่าน 49) 10 มี.ค. 66
ระเบียบการสมัครเข้าเป็นนักเรียน โรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยา ประจำปีการศึกษา 2566 (อ่าน 4637) 20 ม.ค. 65
SAR โรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยา ปีการศึกษา2563 (อ่าน 4233) 07 ส.ค. 64
SAR โรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยา ปีการศึกษา2562 (อ่าน 4254) 20 ก.ย. 63
SAR โรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยา ปีการศึกษา2561 (อ่าน 8326) 30 ต.ค. 62