ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฏิทินการศึกษา โรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยา ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒
๒๘ เม.ย. ๖๒
หลวงพ่อพระครูปลัดสมนึก สุธมฺมถิรสทฺโธ และหลวงพ่อพระครูสังฆรักษ์สุรจิต สุรจิตฺโต ให้โอวาทคณะครู-อาจารย์ ก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เวลา ๙.๐๐ น. ณ. ห้องประชุมเฉลิมราชกุมารี
๒๙ เม.ย. ๖๒
เปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
- เวลา ๗.๓๐ - ๘.๔๕ น. รับมอบตัวนักเรียน และชำระค่าอาหารภาคเช้า (ปีละ ๑๐,๐๐๐ บาท)
- เวลา ๙.๐๐ –๑๐.๔๕ น. ประชุมผู้ปกครองทุกคน และนักเรียนชั้น ม.๑ เพื่อพบหลวงพ่อพระครูปลัดสมนึก สุธมฺมถิรสทฺโธ และหลวงพ่อพระครูสังฆรักษ์สุรจิต สุรจิตฺโต
- เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๒.๓๐ น. รับมอบตัวนักเรียน และชำระค่าอาหารภาคบ่าย
- เวลา ๑๓.๐๐ น. นักเรียนขึ้นหอพัก ทำความสะอาดที่พัก
๓๐ เม.ย. ๖๒ คณะครูและนักเรียนกราบสักการะพระพุทธรูปสำคัญของวัดท่าซุง
๖ พ.ค. ๖๒ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก หยุดเรียน ๑ วัน
๙ พ.ค. ๖๒ วันพืชมงคล หยุดเรียน ๑ วัน
๑๘ พ.ค. ๖๒ วันวิสาขบูชา คณะครูและนักเรียน ร่วมทำบุญพิธีไหว้ครูและสะเดาะเคราะห์ที่วัดท่าซุง
- เวลา ๑๘.๐๐ น. คณะครูและนักเรียนร่วมเวียนเทียนรอบพระอุโบสถวัดท่าซุง
๒๐ พ.ค. ๖๒ ชดเชยวันวิสาขบูชา หยุดเรียน ๑ วัน
๓๐ พ.ค. ๖๒ วันไหว้ครูและทำบุญโรงเรียนประจำปี
- เวลา ๗.๓๐ น. ทำพิธีบวงสรวงที่บริเวณหน้ามณฑปประจำโรงเรียน นักเรียนนาฏศิลป์ไทยรำถวายมือ
- เวลา ๘.๓๐ น. เข้าห้องประชุมใหญ่เพื่อทำพิธีไหว้ครู นักเรียนดนตรีไทยบรรเลงระหว่างทำพิธี
- เวลา ๑๐.๓๐ น. พระสงฆ์วัดท่าซุงเจริญพระพุทธมนต์ จากนั้นถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์
- เวลา ๑๑.๓๐ น. คณะครูและนักเรียนร่วมรับประทานอาหารกลางวัน ช่วงบ่ายงดเรียน
๑-๒ มิ.ย. ๖๒ กลับบ้านเย็นวันศุกร์ที่ ๓๑ พ.ค. หลังเลิกเรียนเวลา ๑๖.๐๐ น. นักเรียนเข้าหอวันที่ ๒ มิ.ย.
๒๙-๓๐ มิ.ย.๖๒ กลับบ้านเย็นวันศุกร์ที่ ๒๘ มิ.ย. หลังเลิกเรียน เวลา ๑๖.๐๐ น. นักเรียนเข้าหอวันที่ ๓๐ มิ.ย.
๑๖ ก.ค. ๖๒ วันอาสาฬหบูชา - เวลา ๗.๐๐ น. คณะครูและนักเรียนร่วมแห่เทียนพรรษาถวายวัดท่าซุง
- เวลา ๑๘.๐๐ น. คณะครูและนักเรียนร่วมเวียนเทียนรอบพระอุโบสถวัดท่าซุง
๑๗ ก.ค. ๖๒ วันเข้าพรรษา และงานทำบุญถวายพระราชกุศลแด่พระเจ้าพรหมมหาราชและบรรพบุรุษไทย มีการแสดงดนตรีไทย และนาฏศิลป์ไทย วงโยธวาทิตของโรงเรียนฯนำขบวนเวียนเทียนรอบบริเวณอนุสาวรีย์พระเจ้าพรหมมหาราช
๒๗-๒๙ กค.๖๒ กลับบ้านเย็นวันศุกร์ที่ ๒๖ ก.ค. หลังเลิกเรียน เวลา ๑๖.๐๐ น. นักเรียนเข้าหอวันที่ ๒๙ ก.ค.
๒๘ ก.ค. ๖๒ นักเรียนร่วมทำบุญเนื่องใน วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ ที่ศาลา ๑๒ ไร่
๒๙ ก.ค. ๖๒ หยุดชดเชย วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐
๒๙ ก.ค. ๖๒ วันภาษาไทยแห่งชาติ
๑๒ ส.ค. ๖๒ นักเรียนร่วมทำบุญเนื่องใน วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระพระบรมราชชนนีพันปีหลวงฯ ที่ศาลาพระพินิจอักษร(ทองดี)
๑๘ ส.ค. ๖๒ วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
๓๑ ส.ค.- ๑ ก.ย.๖๒ กลับบ้านเย็นวันศุกร์ที่ ๓๐ ส.ค. หลังเลิกเรียน เวลา ๑๖.๐๐ น. นักเรียนเข้าหอวันที่ ๑ ก.ย.
๙-๑๑-๑๓ ก.ย.๖๒ นักเรียน ม.๓-๖ สอบปลายภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒
๑๖-๑๘-๒๐ ก.ย.๖๒ นักเรียน ม.๑-๒ สอบปลายภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒
๒๑-๒๓ ก.ย.๖๒ นักเรียนชั้น ม.๔ เรียนภาษาไทย อ.ศิริพร พงษ์พิทักษ์
๒๘ – ๒๙ ก.ย. ๖๒ คณะครูและนักเรียนร่วม งานบำเพ็ญกุศลทักษิณานุสรณ์ครบรอบ ๒๗ ปี แห่งการมรณภาพของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน ผู้ก่อตั้งโรงเรียน

๓๐ ก.ย. ๖๒ ปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ นักเรียนกลับบ้าน ๑๖.๐๐ น.
๑๒ ต.ค. ๖๒ เปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ นักเรียนเข้าหอวันที่ ๑๒ ต.ค.
โพสเมื่อ : 26 ก.ค. 2562,10:56   อ่าน 594 ครั้ง